Singel 395, 3311 HG Dordrecht
078 – 617 69 82

Samenwerking Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en Cliëntenraad Mee Plus Groep

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en de Cliëntenraad van de MEE Plus Groep vinden cliëntenparticipatie belangrijk. De aandachtsgebieden Wmo, jeugdhulp, sociale teams en cliëntondersteuning etc. zijn sterk overlappend. Beleid en uitvoering van deze aandachtsgebieden liggen deels op het regionale en deels op het lokale niveau. Ook de cliëntenparticipatie vindt zowel op het regionale als op het lokale niveau plaats. Alle effecten komen uiteindelijk samen in de ervaringen van de inwoners in de stad! Dit vraagt om samenwerking op de verschillende niveaus om effectief inspraak te kunnen organiseren.

Samenwerking

De beide raden gaan een verdergaande samenwerking[1] aan. Ze willen kennis delen en gezamenlijk ervaringen ophalen, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en taak.

Ze gaan, bijvoorbeeld, samen in gesprek met cliënten van de sociale wijkteams.

De Adviesraad brengt de lokale, Dordtse, kennis en ervaring in (en voor een deel Drechtstedenkennis vanuit de Regionale Adviesraad Wmo) . De Cliëntenraad brengt de regionale kennis en ervaring in. De Adviesraad kijkt naar het totale Wmo/ jeugdhulpbeleid. De Cliëntenraad kijkt meer naar de effecten van de dienstverlening van de Mee Plus Groep regionaal (ook in Dordrecht) zoals de sociale teams, de LVB-doelgroep en de onafhankelijke cliëntondersteuning bij de doelgroep met meervoudige lichamelijke/psychosociale problematiek.

Verdergaande samenwerking past in het lopend initiatief van de Cliëntenraad om in verschillende gemeenten te experimenteren met lokale samenwerking om de contacten met hun achterban (= klanten van MEE c.q. sociale teams in Dordrecht) te versterken.

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en de Cliëntenraad van de MEE Plus Groep gaan de samenwerking aan voor één jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Verbinding

Naast een verdergaande samenwerking gaan ze samen de verbinding aan met cliënten-, huurders(raden), belangenbehartigers, maatschappelijke organisaties en professionals op het gebied van de Wmo en de jeugdhulp. Ze halen hun ervaringen op. Ze organiseren, bijvoorbeeld, twee keer per jaar een bijeenkomst. De Adviesraad neemt de ervaringen mee in de advisering naar het College van Dordrecht en de Cliëntenraad in de advisering naar de directie van de MEE Plus Groep.

Dordrecht, november 2018

[1] De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht wil ook met andere cliëntenraden en belangenbehartigersorganisaties een verdergaande samenwerking aangaan.

Documenten en dossiers: