2020 oktober

avatar (Demo)
Beschermd Wonen en Opvang

Advies over Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 20201013 Presentatie 1. 20180829 Voorlopig voorstel avond en nacht bereikbaarheid BG – concept…

avatar (Demo)
Stand van zaken VN-verdrag

Wat doet de gemeente Dordrecht al op het gebied van het VN-verdrag? Stand van zaken VN-verdrag Handicap okt 2020 Top…

avatar (Demo)
Sociaal Wijkteam

Aandachtspunten voor de doorontwikkeling van het wijkteam. Advies KPI’s Sociale Wijkteams Dordrecht Doorontwikkeling van de wijkteams

avatar (Demo)
Cliëntondersteuning

Aandachtspunten voor cliëntondersteuning in Dordrecht. Clientondersteuning in Dordrecht Advies opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning