Actueel

Onderstaand de laatste 9 berichten
(exclusief de adviezen en verslagen).
No post found

En hieronder alle berichten (ook de adviezen en verslagen) die zijn geplaatst.

Op 28 november 2019 organiseerde de Adviesraad en het Sociaal Wijkteam een bijeenkomst om de ervaringen met het wijkteam op
Op 29 oktober 2019 organiseerden de Adviesraad en de Cliëntenraad van MEE Plus een netwerkbijeenkomst Verslag netwerkbijeenkomst 29 oktober 2019
Naar aanleiding van de omdenknotitie spreekt de Adviesraad zijn zorgen uit over de jeugdhulp in Dordrecht Brief nav de omdenknotitie
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid hebben op 11 april 2019 een tweede themabijeenkomst georganiseerd
Verslagen van de bijeenkomsten die leden van de Adviesraad hebben bijgewoond. Verslagen van bijeenkomsten april 2019 WMO presentatie 25-04 2019-Moskee
Op 03 april j.l. gaf Susan van Oostrom, beleidsadviseur jeugd van de gemeente Dordrecht, uitleg over het Dashboard Sociaal Domein.