Actueel

Onderstaand de laatste 9 berichten
(exclusief de adviezen en verslagen).
No post found

En hieronder alle berichten (ook de adviezen en verslagen) die zijn geplaatst.

Op 21 maart 2019 organiseerde de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht een bijeenkomst voor medewerkers van de sociale wijkteams in
Verslagen van bijeenkomsten bijgewoond door leden van de Adviesraad, jan-maart 2019
Eind oktober 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de invoering/verhoging van de eigen bijdrage. Wijziging
Eind juni 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd de vijf belangrijkste signalen naar de gemeente gestuurd. 18.06.25 brief prioritering_signalen_Wmojeugd
Begin februari 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de Uitvoeringsagenda mantelzorg 2017-2018. 03.18 Reactie op
Eind januari 2018 heeft de Adviesraad Wmo & jeugd een advies uitgebracht over het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022. 0118