Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht

Wij zijn vrijwilligers die vanuit onze betrokkenheid en (ervarings-) deskundigheid de Wmo en de jeugdhulp kennen. We hebben veelal zelf ervaren wat de uitwerking van het Wmo- en jeugdbeleid in Dordrecht is. Daarnaast zijn sommige van ons werkzaam (geweest) binnen overheids- en welzijnsorganisaties.

En wij zijn betrokken bij ontwikkelingen in Dordrecht op het gebied van Wmo en jeugdhulp, onderwijs, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en de geestelijke gezondheidszorg. We gaan de wijken in om van de Dordtenaren zelf te horen wat er speelt.

We participeren in onderstaande regionale adviesorganen:

 • Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden
 • Overleg van voorzitters van Adviesraden Sociaal Domein/Wmo in de regio Drechtsteden
 • Adviesraden Wmo en Sociaal Domein in de Drechtsteden Link
 • Regionaal Vervoerspanel (Stroomlijn)
 • Klankbordgroep SDD dagbesteding en IB

En we onderhouden contact met de volgende instanties:

 • Cliëntenraad van MEE Plus Link
 • Cliëntenraden van zorgaanbieders
 • Familieraad Yulius
 • Jeugd Ervaringenteam Zuid-Holland Zuid Link
 • Ouderbonden in Dordrecht
 • Ouderplatform Jeugd Zuid-Holland Zuid Link