Adviezen

Hieronder treft u de adviezen aan die de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft uitgebracht. De reactie van de gemeente Dordrecht op ons advies staat er ook bij.
Als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, beleidsmedewerker van de Adviesraad, mteunissen@adviesraadwmojeugddordrecht.nl of 06 3854 5912
Eind februari 2020 heeft de Adviesraad samen met een aantal organisaties een advies uitgebracht over de huisvesting van kwetsbare groepen.
Half november 2019 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de visie opvang kwetsbare groepen Advies Visie
Half april 2019 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd samen met het Ouderplatform ZHZ een advies uitgebracht over de opdrachtformulering
Naar aanleiding van de omdenknotitie spreekt de Adviesraad zijn zorgen uit over de jeugdhulp in Dordrecht Brief nav de omdenknotitie
Eind oktober 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de invoering/verhoging van de eigen bijdrage. Wijziging
Eind juni 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd de vijf belangrijkste signalen naar de gemeente gestuurd. 18.06.25 brief prioritering_signalen_Wmojeugd
Begin februari 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de Uitvoeringsagenda mantelzorg 2017-2018. 03.18 Reactie op
Eind januari 2018 heeft de Adviesraad Wmo & jeugd een advies uitgebracht over het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022. 0118
In januari 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over cliënttevredenheidsonderzoek van de Stichting Jeugdteams. 02.18 Cliënttevredenheidsonderzoek
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft een advies uitgebracht over de beleidsnotitie ‘Vrijwillige inzet in Dordrecht 2019-2022’. Advies Vrijwillige