Adviezen

Hieronder treft u de adviezen aan die de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft uitgebracht. De reactie van de gemeente Dordrecht op ons advies staat er ook bij.
Als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, beleidsmedewerker van de Adviesraad, mteunissen@adviesraadwmojeugddordrecht.zpress.ws of 06 3854 5912
Op 21 december 2021 en op 11 maart 2021 hebben we adviezen  uitgebracht over de Kritieke Prestatie Indicatoren voor het
Op 30 november 2021 werden de Adviesraden uit de regio Zuid-Holland Zuid bijgepraat over beschermd wonen en opvang. Medewerkers van
De gemeente heeft een visie op onafhankelijke cliëntondersteuning ontwikkeld. De Adviesraad en het Ouderplatform  willen het college voor de verdere
In het Huis van Morgen krijgen inwoners en professionals informatie over hulpmiddelen bij passen bij een specifieke aandoening. Het zijn
De Adviesraden van Dordrecht en Sliedrecht ondersteunen de brief van het Alblasserwaard Vijfheerenlanden overleg Gehandicapten over de investeringen voor de
De gemeente Dordrecht stelt voor cliënten een bijdrage (€5,-) te laten betalen in de kosten voor de algemene voorziening crisisopvang.
Op 5 maart 2021 hebben we twee adviezen verstuurd over de voorrangsregeling en de contingentafspraken HKG. Een advies naar de