Adviezen

Hieronder treft u de adviezen aan die de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft uitgebracht. De reactie van de gemeente Dordrecht op ons advies staat er ook bij.
Als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, beleidsmedewerker van de Adviesraad, mteunissen@adviesraadwmojeugddordrecht.zpress.ws of 06 3854 5912
De Adviesraden van Dordrecht en Sliedrecht ondersteunen de brief van het Alblasserwaard Vijfheerenlanden overleg Gehandicapten over de investeringen voor de
De gemeente Dordrecht stelt voor cliënten een bijdrage (€5,-) te laten betalen in de kosten voor de algemene voorziening crisisopvang.
Op 5 maart 2021 hebben we twee adviezen verstuurd over de voorrangsregeling en de contingentafspraken HKG. Een advies naar de