Carolina Batista Dardaganidis

Carolina Batista Dardaganidis

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over lokale zaken binnen het sociale domein. De raad van vrijwilligers bestaat uit acht leden die zich hier aan u voorstellen.

Carolina is te bereiken per email.

Vragen:

Ik ben lid van de werkgroep jeugd van de Adviesraad.

Ik houd me bezig met de jeugd(hulp).

In de werkgroep jeugd bespreken we de ervaringen en signalen over de jeugd(hulp) in Dordrecht. Als het nodig is, zoeken we signalen verder uit. We gaan natuurlijk ook in gesprek met ouders en jongeren om hun ervaringen en signalen op te halen.

De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de jeugdhulp.

We bespreken de signalen en ervaringen die we ophalen met de ambtenaren en de wethouder. We laten hen zien hoe het jeugdbeleid uitpakt in de praktijk