Singel 395, 3311 HG Dordrecht
078 – 617 69 82
Erik Beelen

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over lokale zaken binnen het sociale domein. De raad van vrijwilligers bestaat uit acht leden die zich hier aan u voorstellen.

Erik is te bereiken per e-mail.

Vragen:

Het voelt als bijna onmogelijk om te verwachten dat mijn deelname aan de raad een verschil zal maken. Toch hoop ik dat ik door het aankaarten van persoonlijke verhalen waar mensen vastlopen dat we in staat zijn om een verandering van beleid en werkwijze in gang te zetten waardoor de aandacht en zorg nog beter geregeld kan worden.

Ik houd me voor de raad bezig met het domein Jeugd. Al zeker 10 jaar heb ik ervaring als ouder met het vroegere jeugdzorg, de overgang naar de nieuwe situatie en de uitwerking daarvan. Ik heb ervaring met vrijwillige uithuisplaatsing, autisme, passend onderwijs, participatie en re-integratie. Daardoor kijk ik ook mee naar het domein WMO.

Vergaderingen zijn momenten om geïnformeerd te worden, stil te staan en knopen door te hakken. En daarnaast is het contact met (ouder)belangengroepen Jeugd en WMO, instellingen en organisaties van essentieel belang.

Ik zie de gemeente als samenwerkingspartner. In het coalitieakkoord staat bijvoorbeeld dat er sprake is van een terugtrekkende overheid en gemeente die verwacht dat mensen alledaagse problemen met elkaar oppakken. De vraag is echter waar de grens dan ligt en voor wie dat geldt. De gemeente die het vangnet kan zijn heeft dan wel een goede input nodig om te weten waar burgers de lat leggen. Wat is haalbaar en wat niet meer.

Een verandering van beleid kan soms jaren duren. Ik verwacht dat door het binnenlopen bij beleidsmedewerkers, het op gesprek gaan bij wethouders, het organiseren van bijeenkomsten en het zichtbaar maken van de pijnpunten er een kleine kans is dat beleid kan veranderen dat ten goede komt. Als we maar realiseren dat we met elkaar dat netwerk en vangnet zijn.