Singel 395, 3311 HG Dordrecht
078 – 617 69 82
Jacqueline van den Bergh

.De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over lokale zaken binnen het sociale domein. De raad van vrijwilligers bestaat uit acht leden die zich hier aan u voorstellen.

Jacqueline verzorgt, voorheen samen met Wim, de website van de Adviesraad. Ze is te bereiken per e-mail.

Vragen:

Iedereen telt mee; jong en oud; of je nu een beperking hebt of niet;

Zorg voor oud en jong daar waar nodig verbeteren; samenwerking stimuleren met andere partijen/initiatieven; relatie met politiek goed onderhouden, ook in Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid; goede communicatie verzorgen

b.v.: Jeugd, ouderen, gehandicapten, VN verdrag inclusief beleid, Geestelijke gezondheidszorg, mantelzorg………

Communicatie; Externe contacten met zorg, stadsinitiatieven, opleidingen, ondernemers i.v.m. werk; WMO; Jeugd

Me goed laten informeren; kennismaken met groepen in de stad, met gemeente, Drechtsteden, Zuid-Holland Zuid; kontakten goed onderhouden, ontwikkelingen volgen, activiteiten organiseren

De gemeente is verantwoordelijk voor WMO en Jeugdzorg.

Door op de juiste momenten activiteiten te organiseren – al of niet met anderen, door overleg, door adviezen te geven, door goed te communiceren over onze inzet en activiteiten. Door goed zichtbaar te zijn.