Jan Slappendel

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over lokale zaken binnen het sociale domein. De raad van vrijwilligers bestaat uit acht leden die zich hier aan u voorstellen.

Jan is de voorzitter van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht. Hij is te bereiken via 06 23 75 76 85 of per e-mail.

Vragen:

 ‘Iedereen doet mee’ of ‘elke mening telt’ zijn motto’s die mij aanspreken.

Ik ben sinds begin 2017 voorzitter van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht. Ik ken de zorg als mantelzorger voor mijn (schoon)ouders en broer. Verder ben ik fysiotherapeut geweest en manager in een ziekenhuis en verpleeghuis. De laatste 14 jaar van mijn loopbaan was ik manager bij het Zorgkantoor in deze regio: dus aandacht voor zorg vanuit de financiële kant. Door mijn persoonlijke en mijn werkervaring heb ik een brede kijk op de zorg gekregen.

Ouderenzorg is mijn specifieke aandachtsveld. Maar als voorzitter probeer ik op alle aandachtsgebieden te letten. De landelijke ontwikkelingen in de jeugdzorg zien we, bijvoorbeeld, ook in Dordrecht terug in de vorm van oplopende wachtlijsten. Zo’n signaal vergt dan extra aandacht van de leden en van mij als voorzitter. Ook het VN-verdrag, de geestelijke gezondheidzorg en mantelzorg zijn mijn aandachtsgebieden.

Vooral in gesprek gaan met inwoners uit Dordrecht. Met de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Waar lopen zij tegenaan? Ook in de gesprekken met belangenorganisaties, zoals het Ouderplatform ZHZ, de ouderenbonden, JET-ZHZ, cliëntenraden en professionals krijg ik signalen. De signalen kunnen leiden tot een ongevraagd advies aan de gemeente Dordrecht of we nemen de signalen mee in de gesprekken die we hebben met de ambtenaren en de wethouders.

De gemeente Dordrecht heeft zichzelf opgegeven als Koploper voor het VN-verdrag. Wij willen hier graag samen met MEE input op geven. Ook voor wat betreft de onafhankelijke cliëntondersteuning wordt Dordrecht Koploper. Hier werken we samen met het Ouderplatform ZHZ, JET-ZHZ en de cliëntenraad van de Stichting Jeugdteams. Gelukkig wordt de samenwerking met de gemeente steeds beter.

Door als Adviesraad zelf en samen met andere organisaties signalen op de halen uit de Dordtse samenleving en die te bespreken met de ambtenaren en de wethouders. Door hen laten zien hoe het Wmo- en het jeugdbeleid uitpakt in de praktijk.