Singel 395, 3311 HG Dordrecht
078 – 617 69 82
Marianne Opendorp

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over lokale zaken binnen het sociale domein. De raad van vrijwilligers bestaat uit acht leden die zich hier aan u voorstellen.

Marianne heeft als aandachtsgebied de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) GIPS-team / inclusieve samenleving. Ze is te bereiken per e-mail.

Vragen:

Mijn vaardigheden als verbinder en procesdenker inzetten voor een sociaal beleid en uitvoering van de Wmo in Dordrecht. Daarvoor volg ik kritisch de ontwikkelingen in het sociaal domein en ben ik de schakel tussen burger-/burgerinitiatieven, belangenorganisaties en de lokale overheid. Hiervoor leg ik contact met burgers en organisaties, bezoek ik lokale, regionale en landelijke bijeenkomsten

Sinds kort zit ik in de Adviesraad met als aandachtsgebied de Wmo.

Als kritische beschouwer volg ik de ontwikkelingen binnen de Wmo en ben de vertaler van onvolkomenheden in opbouwende advisering aan de lokale overheid.

Signalen oppakken en ervaringen delen over de praktische uitvoering van de Wmo-wet. Deze signalen en ervaringen bundelen en vertalen naar een advies aan burgemeester en wethouders. Deze ook onder de aandacht brengen van de politieke partijen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de drie wetten in het sociaal domein. Dit zijn de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet.

De verzamelde signalen en ervaringen uit het veld vertalen naar een integraal advies. Dit advies gevraagd of ongevraagd uit te brengen aan het college van burgemeester en wethouders.