Singel 395, 3311 HG Dordrecht
078 – 617 69 82
Wim Oussoren

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over lokale zaken binnen het sociale domein. De raad van vrijwilligers bestaat uit acht leden die zich hier aan u voorstellen.

Wim heeft als aandachtsgebied de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En hij verzorgt, samen met Jacqueline, de website van de Adviesraad. Hij is te bereiken per e-mail.

Vragen:

Het leven zit vol verwonderdingen. Je moet ze alleen (willen) zien“, vind ik een heel mooi motto. Het staat voor mij voor een levenshouding waarbij je open in het leven staat. En waarbij je zonder oordeel of veroordeling verwelkomt wat je op je pad komt.

In de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht houd ik met name bezig met Wmo-gerelateerde onderwerpen. Daar ligt namelijk, mede door m’n werk bij het CAK in Den Haag, m’n expertise.
Namens de lokale Adviesraad zit ik in de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden. Ik zorg o.a. voor aansluiting en informatie-overdracht tussen beide adviesraden.
Tot slot zorg ik, samen met Jacqueline, voor het beheer van onze website.
Al met al heel afwisselend en zinvol werk, dat ook nog eens leuk is om te doen (meestal tenminste 😉).

Ik richt me met name op de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo dus. Het doel van deze wet is om burgers te helpen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen en deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De invulling en de uitvoering van de wet ligt bij de gemeente.
Als Adviesraad denken en lezen we mee met de gemeente bij het opstellen van nieuwe beleid. En volgen kritisch de effecten daarvan in de praktijk. Signalen van Dordtste burgers, negatief of positief, zijn daarbij erg welkom.

Volgen van Wmo-ontwikkelingen in Dordrecht en de Drechtsteden. Zitting in Regionale adviesraad Wmo Drechtsteden en in het Vervoersplatform.

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo (beleid en uitvoering).

Door te helpen bij het opstellen van nieuw beleid en (de praktische gevolgen van) bestaand beleid te evalueren. We verzamelen daartoe signalen van Dordtse instanties en individuele burgers en onderzoeken of er een generiek probleem achter schuilgaat. Vervolgens bespreken we dat met bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, wethouders of medewerkers van de SDD. Uiteraard met de hoop dat dit leidt tot aangepast, beter beleid.

Wim-Oussoren (verzacht 25%)