Singel 395, 3311 HG Dordrecht
Wim Oussoren

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over lokale zaken binnen het sociale domein. De raad van vrijwilligers bestaat uit acht leden die zich hier aan u voorstellen.

Wim heeft als aandachtsgebied de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hij is te bereiken per e-mail.

Vragen:

Verbinding leggen tussen Wmo Dordrecht en Drechtsteden, zorgen voor informatie-overdracht.

Volgen van Wmo-ontwikkelingen in Dordrecht en de Drechtsteden. Zitting in Regionale adviesraad Wmo Drechtsteden en in het Vervoersplatform.

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo (beleid en uitvoering).

Door te helpen bij het opstellen van nieuw beleid, het evalueren van bestaande beleid en signalen van burgers uit Dordrecht in te brengen.