Wachtlijst bij de Stichting Jeugdteams

Medio oktober 2018 uitte de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht haar zorgen over de wachtlijst bij de Stichting Jeugdteams. Uit de laatste cijfers bleek namelijk dat het in Dordrecht om 81 cliënten gaat die 59 dagen moeten wachten. Ze deed dit in een brief aan het College van B & W van de gemeente Dordrecht. Zie hier voor de brief.