Wetten en regels hinderen jongeren met een beperking

Jongeren met een beperking lopen veel risico op langdurige financiële problemen. Dat komt onder andere door ingewikkelde wetten en regels, grote administratieve lasten, onzekere financiën en weinig toekomstperspectief.

De Nationale ombudsman heeft hier onderzoek naar gedaan. Nick Bootsman, een van de leden van de Adviesraad Wmo & Jeugd, bevestigt de conclusies en aanbevelingen en pleit voor één loket in de gemeente: Ombudsman: jongeren met een beperking gehinderd door overheid (nos.nl)