Wijziging beleid eigen bijdrage

Eind oktober 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de invoering/verhoging van de eigen bijdrage.

Wijziging beleid eigen bijdrage Wmo