Wonen voor acuut woningzoekende Dordtenaren

Vastgoedonderneming Tres Invest BV, de Ervaringsmaatjes van Stichting de Buitenwacht Dordrecht en Studio Opkomst ontwikkelen een woonoplossing, waardoor acuut woningzoekende Dordtenaren kunnen wonen. Om te zorgen dat de woningen goed aansluiten bij de woonbehoefte van toekomstige bewoners, wordt een enquête verspreid onder acuut woningzoekenden in Dordrecht. Iedereen die zichzelf tot die groep rekent, wordt uitgenodigd online de enquête in te vullen. Deelnemen kan anoniem. De enquête is te vinden via www.studio-opkomst.nl/woon. Via deze website is tevens meer informatie te vinden over het project.

U vindt de oproep voor deelname aan de enquête in de bijlage.

Het project wordt uitgevoerd met subsidie van ZonMW.

PDF Oproep deelname enquete