Aanmelden/meer informatie over het Jongerennetwerk

Sinds de zomer van 2022 is er in Dordrecht een Jongerennetwerk. We zijn een groep jongeren die vanuit onze ervaring gevraagd en ongevraagd adviseert over al het beleid dat jongeren raakt. We zijn allemaal tussen de 16 en 27 jaar.

Het Jongerennetwerk is een initiatief van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid.

 

Doe je mee of wil je meer informatie? Flyer Jongerennetwerk

Aanmelden jongerennetwerk