Bijeenkomsten Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie in de Jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid

Op 16 februari was er weer een bijeenkomst van het Regionaal Netwerk Jeugd. Op deze bijeenkomst wisselden we ervaringen uit
Op 1 december was er weer een bijeenkomst van het Regionaal Netwerk. We hebben ervaringen uitgewisseld en gesproken over de
Op 7 september was er een bijeenkomst van het Regionaal Netwerk. We kregen een toelichting op het Cliëntervaringsonderzoek (CEO). De
basispresentatie totstandkoming verordening Verslag terugkoppeling input verordening jeugdhulp, 25-1-2022
Op weg naar de volgende stap in de regionale samenwerking Verslag Regionaal Netwerk clientenparticipatie in de jeugdhulp ZHZ, 5-10-21 Bijlage
Brief met 5 prioriteiten presentatie netwerk clientparticipatie
Verslag Regionaal Netwerk