Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht

We zijn een onafhankelijk Adviesraad. We adviseren de gemeente Dordrecht gevraagd en ongevraagd over de Wmo en de jeugdhulp. De Adviesraad bestaat uit vrijwilligers, die mee willen bouwen aan een mooie en zorgzame stad. Om goed te kunnen adviseren, willen we de ervaringen van inwoners horen. We lossen geen problemen op, maar ervaringen kunnen leiden tot een advies/ actie naar de gemeente.

We participeren in onderstaande regionale adviesorganen:

 • Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden Link
 • Overleg van voorzitters van Adviesraden Sociaal Domein/Wmo in de regio Drechtsteden
 • Adviesraden Wmo en Sociaal Domein in de Drechtsteden
 • Klankbordgroep SDD dagbesteding en IB
 • Regionaal Netwerk Cliëntenraden in de jeugdhulp Zuid-Holland Zuid Link

We werken samen met de volgende organisaties:

 • Cliëntenraden van zorgaanbieders
 • Diaconaal Platform Link
 • Jeugd Ervaringenteam Zuid-Holland Zuid Link
 • Ouderbonden in Dordrecht
 • Ouderplatform Jeugd Zuid-Holland Zuid Link
 • Platform Dak- en Thuislozen
 • Platform tegen armoede Drechtsteden Link
 • op d’recht sociaal Link