Actueel

Onderstaand de laatste 9 berichten
(exclusief de adviezen en verslagen).
Vacature voor vrijwilliger met beperking voor het: Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS-team) Vacature vrijwilliger met beperking GIPS team
De gemeente Dordrecht gaat dit jaar voor het Sociaal Domein (Wet maatschappelijke ondersteuning -Wmo-, Jeugdwet en Participatiewet) een Integraal Beleidsplan
Meedoen is leuk! Doe je ook mee? De Adviesraad Wmo & Jeugd bestaat uit tien inwoners van Dordrecht. We kijken
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht wenst je een mooi en bijzonder 2023. Wij zetten ons hier graag, samen met
Per 1 januari 2023 wordt Mirjam Karsten de nieuwe voorzitter van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht. We zijn hier
Elk jaar worden de Dordtse vrijwilligersprijzen uitgereikt. We hebben het Jongerennetwerk en de werkgroep Dordt Inclusief voorgedragen voor de vrijwilligersprijs.
Samen met het Armoedeplatform, het Platform dak- en thuislozen en het Ouderplatform hebben we een brief geschreven naar de beide
Samen met de drie ouderenbonden en het Platform tegen Armoede Drechtsteden pleiten voor de continuering van het gratis ov en

En hieronder alle berichten (ook de adviezen en verslagen) die zijn geplaatst.

Sinds de zomer van 2022 is er in Dordrecht een Jongerennetwerk. We zijn een groep jongeren die vanuit onze ervaring
Vacature voor vrijwilliger met beperking voor het: Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS-team) Vacature vrijwilliger met beperking GIPS team
Advies Dordecht Inclusieve Stad - 13 oktober 2023 Bijlage 1 - TOP5 2020
Advies herijking Wmo verordening - 25 juli 2023 Reactie op het advies over herijking Wmo - 21 september 2023
Advies eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang - 27 juni 2023
Verslag van de vergadering van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht van 7 september 2023
Verslag van de vergadering van Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht van 15 juni 2023