Werkgroep wonen

Op 21 november was er een bijeenkomst voor de adviesraden in de regio over Beschermd Wonen/opvang en huisvesting kwetsbare groepen.
Lees Meer
Folder levensloopbestendige woningen Onbeperkt wonen voor mensen met een fysieke beperking oktober 2021 E-Book TG- Hoe makkelijk het mis kan
Lees Meer
Ambitiedocument wonen senioren ONGETEKENDE RIB - Wonen en zorg voor senioren   Levensloopbestendig wonen Folder levensloopbestendige woningen Onbeperkt-wonen voor mensen
Lees Meer
20210906 Muzus x SDD - Samenvatting Klantbeleving Beschermd Wonen Opvang
Lees Meer