Verslagen

Hieronder treft u de vastgestelde verslagen aan van de vergaderingen van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht. En de verslagen van alle (netwerk)bijeenkomsten die we organiseren.
Als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, beleidsmedewerker van de Adviesraad, mteunissen@adviesraadwmojeugddordrecht.nl of 06 3854 5912
Verslag van de vergadering van de Adviesraad Wmo & Jeugd van 25 februari 2021. Verslag Adviesraad Wmo en Jeugd Dordrecht,
Jaarverslag 2020 Adviesraad Wmo Jeugd Dordrecht
Verslag van de vergadering van de Adviesraad Wmo & Jeugd van 21 januari 2021. Verslag Adviesraad Wmo en Jeugd Dordrecht,
Op 4 maart 2021 hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor aanbieders over de overgang Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Reactie-advies-WMOJeugd-adviesraad-_-Beschermd-wonen-en-opvang-_-DEF Overleg overgang BWnaar BT op 4 maart 2021 Opzet-Facstheet-Onderzoek-Voorkomen-Terugval-Utrecht-2020-NB Gesprekken-BW-en-BT-cliënten 4-12-20-Advies-BW-en-Opvang-van-de-Adviesraden-regio-ZHZ Onderzoek naar zelfstandig wonen na verblijf in
In dit jaarverslag leest u wat we in 2019 gedaan hebben. Jaarverslag 2019 Adviesraad Wmo Jeugd Dordrecht
Op 5 maart jl. organiseerden de Advies en JET een Meet & Greet om kennis en ervaringen rond jeugdhulp te
Wat vinden de jongeren uit Dordrecht van de (jeugd)hulp? Is er hulp voor jou Bijlagen Is er hulp voor jou
Op 28 november 2019 organiseerde de Adviesraad en het Sociaal Wijkteam een bijeenkomst om de ervaringen met het wijkteam op
Op 29 oktober 2019 organiseerden de Adviesraad en de Cliëntenraad van MEE Plus een netwerkbijeenkomst Verslag netwerkbijeenkomst 29 oktober 2019