De laatste drie actuele berichten
Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht

Wij zijn de ogen en oren: kijken met een open blik en luisteren kritisch naar de uitvoerende praktijk van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulp. We pakken de signalen op en brengen die verder.

Deel uw ervaringen en wensen

Help om de zorg en ondersteuning te verbeteren! Dus deel uw ervaringen en wensen met ons.
We gebruiken de opgehaalde signalen om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het Dordrechtse college van Burgemeester en Wethouders.

Adviezen

Onze kerntaak is gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van B&W van Dordrecht over de (uitvoering van de) Wmo en de jeugdhulp.

Regionaal Netwerk Cliëntenparticipatie Jeugdhulp ZHZ

Doel van het regionaal netwerk: samen meebouwen aan goede hulp/ondersteuning aan jeugdigen/ gezinnen in de regio ZHZ. Samen geven we een stem aan jeugdigen/gezinnen. We adviseren over (voorgenomen) regionaal beleid en monitoren de uitvoering van dit beleid vanuit cliëntperspectief.

Deelnemers zijn leden van advies-, cliënten-, jongerenraden en belangenbehartigers in de regio ZHZ.

Verslagen

Regelmatig organiseren we netwerkbijeenkomsten. En periodiek vergaderen we als Adviesraad. Van beide maken we verslagen.

Wmo en Jeugd, waar kan ik terecht? Meer informatie over de Wmo en de jeugdhulp in Dordrecht vindt u via deze link.