Singel 395, 3311 HG Dordrecht

Actueel

Adviesraad Wmo
& Jeugd Dordrecht

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht is de onafhankelijke adviesraad voor alle inwoners van Dordrecht op het vlak van de hulp en ondersteuning van de gemeente (Wmo en Jeugdhulp).

Over ons: Wie zijn wij?

De leden zijn vrijwilligers die vanuit hun betrokkenheid en (ervarings-) deskundigheid de Wmo en Jeugdhulp kennen. Ze hebben veelal zelf ervaren wat de uitwerking van het beleid is in Dordrecht.

Netwerk in stad en regio

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht neemt deel aan regionale overleggen en onderhoudt contacten met cliƫnten(raden), belangenorganisaties en natuurlijk met inwoners van Dordrecht

Zorg en ondersteuning

Voor antwoord op uw individuele vragen of het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de gemeente. Via onderstaande link komt u op de website van de gemeente Dordrecht.

Deel uw ervaringen en wensen

Help om de zorg en ondersteuning te verbeteren! We gebruiken de opgehaalde signalen om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Wmo en Jeugd,
waar kan ik terecht?

Informatie over de Wmo en de jeugdhulp in Dordrecht

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht is de onafhankelijke adviesraad voor alle inwoners van Dordrecht op het vlak van de Wmo en Jeugdhulp.

Heeft u vragen, opmerking of verbeteringen?
Neem dan contact met ons op. Ook om andere redenen raken we graag met u in gesprek!