Laat je stem horen en bouw mee aan een mooi en zorgzaam Dordrecht!

De Adviesraad
We adviseren de gemeente Dordrecht over de Wmo en de jeugdhulp. We zijn vrijwilligers, die mee willen bouwen aan een mooie en zorgzame stad. Om dit goed te kunnen doen, willen we jouw verhaal horen. We lossen geen problemen op, maar jouw ervaring kan leiden tot een advies/ actie naar de gemeente.

Jeugdhulp

We willen dat alle kinderen en jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen. Ieder kind gun je het beste. We maken ons dan ook grote zorgen over de wachtlijsten voor de jeugdhulp. Daarnaast zien we problemen als jongeren 18 jaar worden en de jeugdhulp stopt. Voor jongeren is het moeilijk om zelfstandige woonruimte te vinden, ook dit is een onderwerp waar we ons druk over maken.

Heb je jeugdhulp (gehad) en denk je dat het beter kan?

Inclusieve samenleving

Een inclusieve samenleving is meer dan alleen een toegankelijke stad. In een inclusieve samenleving maakt het niet uit wat je leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, gender, inkomen, politieke voorkeur of visie op de samenleving, talenten of beperkingen zijn. Iedereen hoort erbij en heeft de mogelijkheid deel te nemen aan de samenleving!

Heb je ervaring met de toegankelijkheid van Dordrecht of kun je niet meedoen zoals je zou willen?

Wonen

Iedereen wil het liefs zo gewoon en zelfstandig mogelijk wonen. De een heeft daarvoor aanpassingen in huis nodig, de ander kan niet zonder begeleiding. Aangepaste woningen, groepswonen en beschermde/begeleid wonen maken het mogelijk dat iedereen kan wonen op de manier die bij hem past. Maar zijn er wel genoeg goede en betaalbare woningen?

Laat je stem horen om ervoor te zorgen dat iedereen een passend dak boven zijn hoofd heeft

Zorg en ondersteuning

Om alle zorg of ondersteuning goed te regelen zijn er de Sociale Wijkteams.  We gaan na of in iedere Dordtse wijk alles goed geregeld is. Weten inwoners bijvoorbeeld het Sociale Wijkteam te vinden? En worden ze dan snel geholpen?

De vragen en problemen die binnen komen bij de Sociale Wijkteams zijn zeer divers. Schulden, eenzaamheid, overbelaste mantelzorgers, maar ook vragen over dagbesteding en begeleiding. Als een inwoner een complexe hulpvraag heeft vinden wij het belangrijk dat er een onafhankelijke cliëntondersteuner is.

Wmo en Jeugd, waar kan ik terecht?

Meer informatie over de Wmo en de jeugdhulp in Dordrecht vindt u via deze link.

Nieuwe leden voor de Adviesraad

Ben jij een kritische Dordtenaar, maatschappelijk betrokken, heb je een mening en/of ervaring met de Wmo of jeugdhulp? Vind je het een uitdaging om verder te kijken dan jouw persoonlijke situatie? Kom dan langs voor een gesprek! Heb je een frisse kijk, kun je goed samenwerken, snel signalen oppikken, dan pas je goed in onze Adviesraad.