Singel 395, 3311 HG Dordrecht
078 – 617 69 82
Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht

Wij zijn de ogen en oren: kijken met een open blik en luisteren kritisch naar de uitvoerende praktijk van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulp. We pakken de signalen op en brengen die verder.

Deel uw ervaringen en wensen

Help om de zorg en ondersteuning te verbeteren! We gebruiken de opgehaalde signalen om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Wmo en Jeugd,
waar kan ik terecht?

Informatie over de Wmo en de jeugdhulp in Dordrecht

Adviezen

Onze kerntaak is gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van B&W van Dordrecht over de (uitvoering van de) Wmo en de jeugdhulp.

Werkbezoeken

We bezoeken personen en organisaties in Dordrecht om hun ervaringen te horen over de (uitvoering van de) Wmo en de jeugdhulp.

Verslagen

Regelmatig organiseren we netwerkbijeenkomsten. En periodiek vergaderen we als Adviesraad. Van beide maken we verslagen.

De foto’s voor de website zijn gemaakt door © Hans Bax.