Werkgroep Jeugd

De gemeente Dordrecht wil leren van jouw ervaring. Als jongere met jeugdhulp of (groot-/pleeg-)ouders/verzorgers van kinderen met jeugdhulp in deze
De huizenprijzen zijn de laatste jaren enorm toegenomen, terwijl er ook een gigantisch tekort is aan (sociale) huurwoningen. Maar zelfs
Vragen inkoop jeugdhulp 2022-2025
Stand van zaken aandachtsgebied jeugd 25-11-20