Bijeenkomst beschermd Wonen/opvang en huisvesting kwetsbare groepen

Op 21 november was er een bijeenkomst voor de adviesraden in de regio over Beschermd Wonen/opvang en huisvesting kwetsbare groepen.

Ambtenaren van de centrumgemeente Dordrecht gaven een toelichting op de stand van zaken.

 

PPT WMO Adviesraden 21-11-’21 – tbv deelnemers WMO

Bijl. 1_Eindrapportage Preventiescanner Dakloosheid

Bijl. 2_Werkafspraken PHU 2022 2025

Memo lopende projecten BWO – WMO Adviesraden 21-11-22

Eindrapport Business case Wijk GGD Dordrecht, Sliedrecht, Gorinchem

220301_rapportage wijk GGD_GGDZHZ