We gebruiken de informatie om de gemeente Dordrecht te adviseren over de Wmo en de Jeugdhulp. We willen meebouwen aan een mooie, inclusieve en zorgzame stad. We lossen geen problemen op, maar jouw ervaring kan leiden tot een (gerichter) advies/ actie naar de gemeente.
We gaan vertrouwelijk met je informatie om en je anonimiteit is gegarandeerd.

De Adviesraad
We adviseren de gemeente Dordrecht over de Wmo en de jeugdhulp. We zijn vrijwilligers, die mee willen bouwen aan een mooie en zorgzame stad. Om dit goed te kunnen doen, willen we jouw verhaal horen. We lossen geen problemen op, maar jouw ervaring kan leiden tot een advies/ actie naar de gemeente.

Actie
Soms ondernemen we actie en proberen we een onderwerp op de agenda van de gemeente te zetten. Zo hebben we over de coronatijd een enquête gehouden onder jongeren en senioren. Onder jongeren was de eenzaamheid toegenomen, dit zagen we niet terug bij de senioren. Zij vonden juist dat de coronacrisis meer rust bracht.

Laat je stem horen en bouw mee aan een mooi en zorgzaam Dordrecht
We willen starten met een inwonerspanel dat met ons meedenkt en ons scherp houdt. De ene keer sturen we je een korte vragenlijst, de andere keer krijg je een uitnodiging om mee te praten over een thema. Zo laten we samen de stem van Dordrecht horen.

Doe mee aan het Inwonerspanel van Dordrecht

Formulier om deel te nemen aan inwonerspanel


    In welke wijk woon of werk je

    Woon en/of werk je in Dordrecht

    Over welke onderwerpen wil je meepraten (meerdere antwoorden zijn mogelijk)