Doelstelling GIPS-team

Het GIPS-team stimuleert een positieve beeldvorming over mensen met een beperking. Het enthousiaste team van vrijwilligers doet dat via voorlichting aan basisschoolleerlingen (groep 7) in Dordrecht.

De leerlingen praten met mensen met een beperking over wat het leven met een beperking voor hen betekent.
Vervolgens gaan zij aan de hand van vragen en opdrachten op een speelse manier aan de slag met allerlei hulpmiddelen.