Inclusieve samenleving

We zijn een Dordtse samenleving waar iedereen welkom is en mee kan doen. We zijn allemaal anders, maar iedereen hoort erbij.

Een inclusieve samenleving is meer dan alleen een toegankelijke stad. In een inclusieve samenleving maakt het niet uit wat je leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, gender, inkomen, politieke voorkeur of visie op de samenleving, talenten of beperkingen zijn. Iedereen hoort erbij en heeft de mogelijkheid deel te nemen aan de samenleving!

De Adviesraad heeft een werkgroep Dordt Inclusief. Eén van de speerpunten van de werkgroep is de toegankelijkheid van de binnenstad. Kun je met je rolstoel in de stad komen? En kun je dan in elke winkel en in elk restaurant?

Heb je ervaring met de toegankelijkheid van Dordrecht of kun je niet meedoen zoals je zou willen?