Informatie- en discussiebijeenkomst over wonen en zorg in de toekomst op 23 maart a.s.