Adviesraad
Wmo & Jeugd Dordrecht
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht neemt deel aan regionale overleggen en onderhoudt contacten met cliënten(raden), belangenorganisaties en natuurlijk met inwoners van Dordrecht.

Regionale overleggen:

 • Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden
 • Overleg van voorzitters van Adviesraden Sociaal Domein/Wmo in de regio Drechtsteden
 • Adviesraden Wmo en Sociaal Domein in de Drechtsteden Link
 • Regionaal Vervoerspanel (Stroomlijn)
 • Klankbordgroep SDD dagbesteding en IB

Organisaties:
(in alfabetische volgorde):

 • Cliëntenraad van MEE Plus Link
 • Cliëntenraden van zorgaanbieders
 • Familieraad Yulius
 • Jeugd Ervaringenteam Zuid-Holland Zuid Link
 • Ouderbonden in Dordrecht
 • Ouderplatform Jeugd Zuid-Holland Zuid Link