Singel 395, 3311 HG Dordrecht
Adviesraad
Wmo & Jeugd Dordrecht
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht neemt deel aan regionale overleggen en onderhoudt contacten met cliënten(raden), belangenorganisaties en natuurlijk met inwoners van Dordrecht.

Regionale overleggen:

Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden
• Regionaal Vervoerspanel (Stroomlijn)
• Klankbordgroep Sociale Dienst Drechtsteden Dagbesteding en Individuele begeleiding

Organisaties (in alfabetische volgorde):
• Adviesraden Wmo en Sociaal Domein in de Drechtsteden
• Centrale Cliëntenraad ASVZ
• Cliëntenraad van MEE Plus
• Familie Vereniging GGZ Ypsilon
• Familieraad Yulius
• IKAA (Interkerkelijke commissie Aangepaste Arbeid)
• Inizo (Particuliere jeugdinstelling, Stompwijk)
• Jeugd Ervaringenteam Zuid-Holland Zuid
• Landelijke GGZ Utrecht (Onderzoek en verbeteringen website GGZ e-health)
• Ouderenbonden in Dordrecht
• Ouderplatform Jeugd Zuid-Holland Zuid