Arie Kuperus

Arie Kuperus

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over lokale zaken binnen het sociale domein.

Arie is te bereiken per e-mail.

Sinds begin 2021 gepensioneerd. Van 1978-2021 werkzaam geweest in de jeugdzorg en ggz.

Voor God zijn we allemaal gelijk

Ik wil me inzetten voor kwetsbare burgers. Hierbij heeft dementie/ouderenzorg mijn hart extra met het oog op de toekomst.

Lezen, natuur, hardlopen