Dymph Smeele

Dymph Smeele

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over lokale zaken binnen het sociale domein.

Dymph heeft als aandachtsgebieden: jeugd (18-/18+), huisvesting en wijkgericht werken. Ze is te bereiken per e-mail info@adviesraadwmojeugddordrecht.nl.

Vragen:

Iedereen doet mee. De samenleving is van iedereen.

Ik heb ruime ervaring in de jeugdhulpverlening en welzijn zowel in de uitvoering (10 jaar) als leidinggevende/manager (30 jaar). Deze kennis en ervaring wil ik graag inzetten om te zien of het Wmo-beleid en Jeugdhulp ook zo werken als het bedoeld is en ook terecht komt bij voor wie het bedoeld is.

Mijn bijzonder interesse heeft jongeren die vaak tussen wal en schip vallen en die zoveel mogelijk support kunnen gebruiken bij het vinden van hun weg in de samenleving. Ook wonen heeft mijn interesse met name meer variatie in wonen en passend bij deze tijd en juist ook voor de minima en starters. En uiteraard heeft Jeugdhulp mijn warme belangstelling.

Dat houdt in dat ik de ontwikkelingen volg, maar vooral ook feeling houd met wat er in de praktijk leeft en speelt.

De gemeente is verantwoordelijk voor het Wmo-beleid (Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning) en de jeugdhulp (Jeugdwet)

Door feeling te houden met wat er leeft in de stad en in de wijken en ook kritisch te blijven nadenken en reflecteren op welk beleid er ontwikkeld wordt voor de inwoners van Dordrecht. Zoals bijvoorbeeld toegang tot de zorg en een beetje samenhangend beleid, maar ook anticiperen op ontwikkelingen. Wij geven als adviesraad gevraagd en ongevraagd advies.