Mirjam Karsten

Mirjam Karsten

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over lokale zaken binnen het sociale domein.

procesbegeleider/trainer en docent

Alleen ben je snel, samen kom je verder!

Alleen door continue nabij en in dialoog te willen zijn met gebruikers van en de uitvoerders in de zorg kan je goed beleid ontwikkelen. Ik maak mij hard(t) voor de stem en de positie aan tafel voor deze groep.

wandelen, lezen, rommelen