Tjipke van der Plaats

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over lokale zaken binnen het sociale domein. De raad van vrijwilligers bestaat uit acht leden die zich hier aan u voorstellen.

Tjipke heeft als aandachtsgebied jeugd en onderwijs. Hij is te bereiken per e-mail.

Vragen:

Het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en jeugdzorg in Dordrecht. Hiervoor bezoek ik lokale, regionale en landelijke bijeenkomsten.

Binnen het sociale domein adviseer ik over de ontwikkelingen die van invloed zijn op de scholen van basis- en voortgezet onderwijs en de jeugdorganisatie.

In overleg met vertegenwoordigers van het onderwijs in Dordrecht en belangenorganisatie voor de jeugd wordt advies uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente is verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van drie weten in het sociale domein. Dit zijn de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet.

Door gevraagd en ongevraagd integraal advies uit te brengen aan het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht. Daarnaast praten we met betrokkenen over.