Ton Sins

Ton Sins

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over lokale zaken binnen het sociale domein.

Ton is te bereiken per e-mail.

Werk


Gepensioneerd psychotherapeut
Van 1975 tot 2021 werkzaam geweest in de ggz

Motto


Laat mensen in hun waarde, wees respectvol voor hun context en eigen kracht.

Hart

Werken met culturele diversiteit.

Voor mensen en jongeren die slachtoffer zijn van geweld en die zich in onze maatschappij niet gehoord en gezien voelen.

Hobby's

Reizen, lezen, sport