Thema`s

Werkgroep Jeugd

Vragen inkoop jeugdhulp 2022-2025
Stand van zaken aandachtsgebied jeugd 25-11-20

Wijkgericht Werken

Aandachtspunten monitoring van de wijken Rapport Data en duiding sociaal domein - Dordrecht 2016-2019 - oktober 2020 Signalen Advies- en

VN-verdrag/inclusieve samenleving

Toegankelijkheid in Dordrecht De werkgroep Dordt Inclusief wil de toegankelijkheid van Dordrecht gaan toetsen. Hieronder tref je drie toetslijsten aan.