Verslagen

Hieronder treft u de vastgestelde verslagen aan van de vergaderingen van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht. En de verslagen van alle (netwerk)bijeenkomsten die we organiseren.
Als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, beleidsmedewerker van de Adviesraad, mteunissen@adviesraadwmojeugddordrecht.nl of 06 3854 5912
In dit jaarverslag leest u wat we in 2019 gedaan hebben. Jaarverslag 2019 Adviesraad Wmo Jeugd Dordrecht
Op 5 maart jl. organiseerden de Advies en JET een Meet & Greet om kennis en ervaringen rond jeugdhulp te
Wat vinden de jongeren uit Dordrecht van de (jeugd)hulp? Is er hulp voor jou Bijlagen Is er hulp voor jou
Op 28 november 2019 organiseerde de Adviesraad en het Sociaal Wijkteam een bijeenkomst om de ervaringen met het wijkteam op
Op 29 oktober 2019 organiseerden de Adviesraad en de Cliëntenraad van MEE Plus een netwerkbijeenkomst Verslag netwerkbijeenkomst 29 oktober 2019
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid hebben op 11 april 2019 een tweede themabijeenkomst georganiseerd
Op 21 maart 2019 organiseerde de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht een bijeenkomst voor medewerkers van de sociale wijkteams in
Op 24 april 2018 organiseerden de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid een bijeenkomst voor (pleeg)ouders
Op 14 februari 2019 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht een overleg georganiseerd met de cliëntenraden in Dordrecht. Het