Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van inwoners. Hebt u moeite met het deelnemen aan de samenleving? Hebt u problemen met het zelfstandig leven? Dan kunt u een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning.
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Zorg_en_ondersteuning/Zorg_en_ondersteuning

Sociale wijkteams
Het Sociaal Wijkteam is er voor Dordtenaren van iedere leeftijd. U kunt er terecht met vragen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt.
https://www.swtdordrecht.nl/

Wmo maatwerkvoorzieningen:
De meeste mensen willen zelfstandig wonen. En meedoen in de samenleving. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld omdat u door uw leeftijd, ziekte of een beperking niet alles zelf kunt doen. Dan komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/wmo en https://www.youtube.com/watch?v=wa2bOuIzsYg

Cliëntondersteuning
Het is niet altijd makkelijk om uw weg te vinden in de mogelijkheden, wetten en regels op het gebied van zorg en ondersteuning. Loopt u tegen problemen aan? Over de ontwikkeling van uw kind, wonen, opvoeding en ontwikkeling, school, werk, of wet- en regelgeving?

Dan kunt u terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE. Samen met u en de mensen om u heen zoeken we naar oplossingen, zodat u met vertrouwen weer verder kunt
https://www.meeplus.nl/diensten/clientondersteuning/

Wmo in gebarentaal:
https://www.youtube.com/watch?v=Gn2IAgGuU_E&t=104s

Jeugdhulp in Dordrecht

Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid
Iedereen met opvoedvragen of -problemen kan bij het Sociaal Wijkteam terecht. De jeugdprofessionals zijn er voor jongeren tot 18 jaar, hun opvoeders en iedereen die zorgen heeft over het welzijn van een kind. Ook bij problemen vanwege psychische klachten of verstandelijke beperkingen. Als onze professionals zelf niet de nodige hulp kunnen bieden, schakelen zij andere hulpverleners in die gespecialiseerd zijn in de zorgvraag van het kind.
http://www.jeugdteamszhz.nl/

Cliëntondersteuning
Als je zorg of hulp krijgt of zoekt, heb je vaak veel vragen. In die zoektocht heb je recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Ouders (van kinderen tot 21 jaar) en jongeren van 16 tot 21 jaar kunnen daarvoor in Dordrecht gebruikmaken van Informele Onafhankelijke Cliëntondersteuning van ContourdeTwern.
http://www.contourdetwern.nl/dit-doen-we/diensten-a-z/22949/informele-onafhankelijke-clientondersteuning.html

Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid
De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ is opgericht door de 17 samenwerkende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid en houdt zich bezig met de uitvoering van de jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid.
https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-clienten-en-inwoners.html

Ouderplatform Zuid-Holland Zuid
Belangenbehartiging van ouders van kinderen met een extra uitdaging in de ontwikkeling.
https://sites.google.com/site/ouderszhz/

Jeugd Ervaringen Team Zuid-Holland Zuid (JET-ZHZ)
De leden van JET-ZHZ zijn betrokken ouders en leden die zelf ervaring hebben met jeugdhulp. Ze levereneen bijdrage om de hulp en ondersteuning aan kinderen/gezinnen in de regio Zuid-Holland Zuid te verbeteren
www.facebook.com/Jetzhz