Wat vind je van de (toegang tot) ondersteuning en zorg in Dordrecht? Doe mee en vul de vragenlijst in!

De gemeente Dordrecht gaat dit jaar voor het Sociaal Domein (Wet maatschappelijke ondersteuning -Wmo-, Jeugdwet en Participatiewet) een Integraal Beleidsplan opstellen.
Tot dit jaar had elke wet een eigen beleidsplan en verordening. Door ze nu aan elkaar te verbinden (integraal) is de verwachting dat Dordtse inwoners makkelijk, snel en passend geholpen worden.

Vanuit de adviesraad adviseren wij de gemeente over het maken van dit beleid.
Onze inzet daarbij is dat overgangen tussen de wetten vloeiend verlopen en inwoners makkelijk de hulp en ondersteuning vinden en krijgen die ze op dat moment nodig hebben.
Om goed te kunnen adviseren willen we graag van jou als inwoner van (of mantelzorger van iemand in) Dordrecht weten:
– of je zelf of als mantelzorger van een naaste wel eens te maken gehad hebt met hulp of ondersteuning
– wat je daarin hebt ervaren en of je suggesties hebt om dit anders te laten lopen en
– welke ideeën jij hebt over de mogelijkheden om zorg te voorkomen (preventie)

Wil je onderstaande vragenlijst invullen?  Het invullen kost je ongeveer 10 minuten.

Klik op onderstaande link om naar de vragenlijst te gaan:

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/zorgenondersteuningdordrecht

of scan de QR code

PS ken je mensen die deze vragenlijst ook zouden willen of kunnen invullen, attendeer hen dan op deze vragenlijst!