Wethouders Sociaal Domein op werkbezoek

Op 1 maart 2024 heeft de Adviesraad Wmo en Jeugd Dordrecht een werkbezoek georganiseerd. De
wethouders Peter Heijkoop en Chris van Benschop en enkele medewerkers van de gemeente waren
daarbij aanwezig.

Werkbezoek 1 maart 2024 wethouders sociaal domein