Wonen voor senioren in Dordrecht

De gemeente Dordrecht gaat een discussiestuk maken over wonen en de woonomgeving voor senioren in de komende jaren. De Adviesraad Wmo & Jeugd en de seniorenbonden zijn gevraagd hierover mee te denken. Om goed te kunnen adviseren willen we graag van jou als inwoner van Dordrecht weten wat jij belangrijk vindt.

Wil je deze vragenlijst invullen: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wonenenzorg

Alvast onze hartelijke dank

Woonvormen voor ouderen