Wonen

Iedereen wil het liefs zo gewoon en zelfstandig mogelijk wonen. De een heeft daarvoor aanpassingen in huis nodig, de ander kan niet zonder begeleiding. Aangepaste woningen, groepswonen en beschermde/begeleid wonen maken het mogelijk dat iedereen kan wonen op de manier die bij hem past. Maar zijn er wel genoeg goede en betaalbare woningen?

Er zijn mensen die door hun situatie of door verkeerde keuzes in de problemen komen en dakloos raken. Iedereen heeft het recht om weer opnieuw te beginnen. We zijn blij dat daklozen niet meer opgevangen worden in onveilige grote slaapzalen maar een aparte kamer krijgen. Zo kunnen ze rustig aan hun herstel werken. We vragen speciale aandacht voor dakloze zorgmijders, zij hebben het lichamelijk en geestelijk soms erg zwaar.

Laat je stem horen om ervoor te zorgen dat iedereen een passend dak boven zijn hoofd heeft