Betontrap voor het Wantijbad

De gemeente Dordrecht overweegt het Wantijbad te voorzien van een betontrap. We hebben in ons advies aangegeven waarop gelet moet worden bij een betontrap.

We hebben dit advies opgesteld in overleg met de seniorenbonden in Dordrecht en de werkgroep Dordt inclusief.

Trap zwembad Wantijbad