Adviezen

avatar (Demo)
Hoppervervoer voor 75+

Alle adviesraden in de regio Drechtsteden pleiten voor herinvoering van de Hopperpas voor 75-plussers. Hoppervervoer voor senioren 3.b Reactie op…

avatar (Demo)
Advies verordening jeugdhulp

Samen met het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid hebben we, onder grote tijdsdruk, een advies uitgebracht over de verordening jeugdhulp. Advies Verordening…

avatar (Demo)
Advies KPI’s voor de Sociale Wijkteams in Dordrecht

Op 21 december 2022 en op 11 maart 2021 hebben we adviezen  uitgebracht over de Kritieke Prestatie Indicatoren voor het Sociaal Wijkteam. Advies KPI’s Sociale Wijkteams Dordrecht Reactie KPI’s Sociaal Wijkteam

avatar (Demo)
Beschermd wonen en opvang

Op 30 november 2021 werden de Adviesraden uit de regio Zuid-Holland Zuid bijgepraat over beschermd wonen en opvang. Medewerkers van…

avatar (Demo)
Huis van Morgen in de Drechtsteden

In het Huis van Morgen krijgen inwoners en professionals informatie over hulpmiddelen bij passen bij een specifieke aandoening. Het zijn…

avatar (Demo)
Treinmaterieel Merwede Linge Lijn (MLL)

De Adviesraden van Dordrecht en Sliedrecht ondersteunen de brief van het Alblasserwaard Vijfheerenlanden overleg Gehandicapten over de investeringen voor de…