Adviezen

avatar (Demo)
Jeugdhulp en corona

Stel besluitvorming uit en leer van de crisis Regionale ontwikkelingen in relatie tot corona kamerbrief-over-perspectief-voor-de-jeugd (1) Bijlage 1. Informatiebrief over…

avatar (Demo)
Wijziging beleid eigen bijdrage

Eind oktober 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de invoering/verhoging van de eigen bijdrage. Wijziging…

avatar (Demo)
Signalen Wmo en jeugdhulp

Eind juni 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd de vijf belangrijkste signalen naar de gemeente gestuurd. 18.06.25 brief prioritering_signalen_Wmojeugd…

avatar (Demo)
Duurzaam investeren in onze jeugd

Eind januari 2018 heeft de Adviesraad Wmo & jeugd een advies uitgebracht over het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022. 0118…