Adviezen

avatar (Demo)
Betontrap voor het Wantijbad

De gemeente Dordrecht overweegt het Wantijbad te voorzien van een betontrap. We hebben in ons advies aangegeven waarop gelet moet…

avatar (Demo)
Hoppervervoer voor 75+

Alle adviesraden in de regio Drechtsteden pleiten voor herinvoering van de Hopperpas voor 75-plussers. Hoppervervoer voor senioren 3.b Reactie op…

avatar (Demo)
Beschermd wonen en opvang

Op 30 november 2021 werden de Adviesraden uit de regio Zuid-Holland Zuid bijgepraat over beschermd wonen en opvang. Medewerkers van…

avatar (Demo)
Huis van Morgen in de Drechtsteden

In het Huis van Morgen krijgen inwoners en professionals informatie over hulpmiddelen bij passen bij een specifieke aandoening. Het zijn…