Adviezen

avatar (Demo)
Advies Visie Sociaal Domein 2030

Advies Visie Sociaal Domein 2030 (20-12-2023) Reactie op advies visie sociaal domein | 25-01-2024 Nader advies n.a.v. reactie op advies…

avatar (Demo)
Betontrap voor het Wantijbad

De gemeente Dordrecht overweegt het Wantijbad te voorzien van een betontrap. We hebben in ons advies aangegeven waarop gelet moet…

avatar (Demo)
Hoppervervoer voor 75+

Alle adviesraden in de regio Drechtsteden pleiten voor herinvoering van de Hopperpas voor 75-plussers. Hoppervervoer voor senioren 3.b Reactie op…