Meer informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van inwoners. Hebt u moeite met het deelnemen aan de samenleving? Hebt u problemen met het zelfstandig leven? Dan kunt u een beroep doen op maatschappelijke ondersteuning.

Sociale wijkteams

Het Sociaal Wijkteam is er voor Dordtenaren van iedere leeftijd. U kunt er terecht met vragen waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt.

Wmo maatwerkvoorzieningen

De meeste mensen willen zelfstandig wonen. En meedoen in de samenleving. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld omdat u door uw leeftijd, ziekte of een beperking niet alles zelf kunt doen. Dan komt u misschien in aanmerking voor een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cliëntondersteuning

Het is niet altijd makkelijk om uw weg te vinden in de mogelijkheden, wetten en regels op het gebied van zorg en ondersteuning. Loopt u tegen problemen aan? Over de ontwikkeling van uw kind, wonen, opvoeding en ontwikkeling, school, werk, of wet- en regelgeving?

Dan kunt u terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE. Samen met u en de mensen om u heen zoeken we naar oplossingen, zodat u met vertrouwen weer verder kunt

Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid

Iedereen met opvoedvragen of -problemen kan bij het Sociaal Wijkteam terecht. De jeugdprofessionals zijn er voor jongeren tot 18 jaar, hun opvoeders en iedereen die zorgen heeft over het welzijn van een kind. Ook bij problemen vanwege psychische klachten of verstandelijke beperkingen. Als onze professionals zelf niet de nodige hulp kunnen bieden, schakelen zij andere hulpverleners in die gespecialiseerd zijn in de zorgvraag van het kind.

Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht

Goede hulp is belangrijk. Heeft uw gezin jeugdhulp nodig, maar lukt het niet die te krijgen? Of maakt u gebruik van jeugdhulp, die voor uw gevoel niet goed of onvoldoende is? Doe dan een melding bij het Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht.

Rapportage systeemknelpunten Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht oktober 2020

Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid

De Serviceorganisatie Jeugd ZHZ is opgericht door de 17 samenwerkende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid en houdt zich bezig met de uitvoering van de jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid.

Sociale kaarten in Dordrecht

www.geldenzodordt.nl
Dit is een website voor Dordtenaren met voorzieningen voor een makkelijker en leuker leven. Vooral als je moeite hebt met rondkomen.

www.thuisindewijken.nl
Met, onder andere, informatie over ‘van begeleid naar zelfstandig wonen’.

www.jebentnietalleen.nl
In de Activiteitenkalender kunt u zien welke activiteiten er in Dordrecht georganiseerd worden.

www.helpmijzorgen.nl/dordrecht
De website geeft mantelzorgers inzicht in de respijtmogelijkheden in Dordrecht.

www.schapenkopjes.nl
Heb je een kinderwens? Ben je zwanger? Of heb je een kindje? Kun je wat hulp gebruiken? Met de tips op deze website, en de hulp van professionals en vrijwilligers geef je ook jouw kind een voorsprong.

Respijtzorg in Dordrecht
Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. Respijtzorg is soms kosteloos en voor andere respijtzorgmogelijkheden wordt er een eigen bijdrage gevraagd en heb je dus een indicatie nodig. In deze digitale flyer brengen wij inzichtelijk welke vormen van respijtzorg er binnen Dordrecht zijn en hoe de financieringsstromen lopen.

De foto’s voor de website zijn gemaakt door © Hans Bax.