Bijeenkomst Regionaal Netwerk op 16 februari 2023

Op 16 februari is er weer een bijeenkomst van het Regionaal Netwerk Jeugd. Op deze bijeenkomst wisselen we ervaringen uit en krijgen we een toelichting op de stand van zaken mbt de verbinding/samenwerking van JET/Regionaal Netwerk met de Regionale Adviesraad Drechtsteden.

Uitnodiging Regionaal Netwerk, 16-2-23