2022 januari

avatar (Demo)
Wonen en zorg voor senioren

Ambitiedocument wonen senioren ONGETEKENDE RIB – Wonen en zorg voor senioren   Levensloopbestendig wonen Folder levensloopbestendige woningen Onbeperkt-wonen voor mensen…

avatar (Demo)
Hoppervervoer voor 75+

Alle adviesraden in de regio Drechtsteden pleiten voor herinvoering van de Hopperpas voor 75-plussers. Hoppervervoer voor senioren 3.b Reactie op…