2022 januari

avatar (Demo)
Wonen en zorg voor senioren

Ambitiedocument wonen senioren ONGETEKENDE RIB – Wonen en zorg voor senioren   Levensloopbestendig wonen Folder levensloopbestendige woningen Onbeperkt-wonen voor mensen…

avatar (Demo)
Hoppervervoer voor 75+

Alle adviesraden in de regio Drechtsteden pleiten voor herinvoering van de Hopperpas voor 75-plussers. Hoppervervoer voor senioren 3.b Reactie op…

avatar (Demo)
Verslag 16 december 2021

Verslag van de vergadering van de Adviesraad Wmo & Jeugd van 16 december 2021. Verslag vergadering 16 december 2021