Singel 395, 3311 HG Dordrecht
078 – 617 69 82

Actueel

Onderstaand de laatste 9 berichten
(exclusief de adviezen, verslagen en werkbezoeken).
Ben jij een kritische Dordtenaar?
Heb je een mening en/of ervaring met de Wmo of de jeugdhulp? Kom langs voor een gesprek! Nieuwe leden voor...
Verder lezen.
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
Op 18 juli en 13 november 2019 organiseerde de Adviesraad, samen met Mireille Henderson van de gemeente Dordrecht twee bijeenkomst...
Verder lezen.
Vervoersmogelijkheden voor senioren in Dordrecht
De Adviesraad heeft in samenwerking met de drie ouderenbonden in Dordrecht een overzicht gemaakt van de verschillende vervoersmogelijkheden.
Verder lezen.
Jaarverslag Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht 2018
In dit jaarverslag leest u wat we als Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht in 2018 gedaan hebben. Jaarverslag 2018 Adviesraad...
Verder lezen.
Flyer Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht
Sinds kort hebben we voor geïnteresseerden een flyer over de Adviesraad WMo & Jeugd Dordrecht beschikbaar. Kort en krachtig wordt...
Verder lezen.
Samenwerking Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en Cliëntenraad Mee Plus Groep
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en de Cliëntenraad van de MEE Plus Groep vinden cliëntenparticipatie belangrijk. De aandachtsgebieden Wmo,...
Verder lezen.

En hieronder alle berichten (ook de adviezen, verslagen en werkbezoeken) die zijn geplaatst.

Ervaringen met de indicatiestelling jeugdhulp
Ervaringen van ouders met de indicaties in de jeugdhulp Reacties vragen over de indicatie
Verder lezen.
Verslag 21 januari 2020 Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht
Verslag van de vergadering van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht op 21 januari 2020. Verslag 21-1-2020 Adviesraad Wmo &...
Verder lezen.
Advies Visie opvang kwetsbare groepen
Half november 2019 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de visie opvang kwetsbare groepen Advies Visie...
Verder lezen.
Advies onafhankelijke cliëntondersteuning jeugd
Half april 2019 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd samen met het Ouderplatform ZHZ een advies uitgebracht over de opdrachtformulering...
Verder lezen.
Is er hulp voor jou?
Wat vinden jongeren uit Dordrecht van de (jeugd)hulp? Infographic Jongeren Dordrecht over jeugdhulp Is er hulp voor jou Bijlagen Is...
Verder lezen.
Onafhankelijke cliëntondersteuning jeugd
Cliëntondersteuning voor jongeren tot en met 21 jaar en hun ouders Onafhankelijke clientondersteuning jeugd Dordrecht
Verder lezen.