Actueel

Onderstaand de laatste 9 berichten
(exclusief de adviezen en verslagen).
Elk jaar worden de Dordtse vrijwilligersprijzen uitgereikt. We hebben het Jongerennetwerk en de werkgroep Dordt Inclusief voorgedragen voor de vrijwilligersprijs.
Samen met het Armoedeplatform, het Platform dak- en thuislozen en het Ouderplatform hebben we een brief geschreven naar de beide
Samen met de drie ouderenbonden en het Platform tegen Armoede Drechtsteden pleiten voor de continuering van het gratis ov en
Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. We hebben alle politieke partijen vijf aandachtspunten meegegeven. Aandachtspunten voor

En hieronder alle berichten (ook de adviezen en verslagen) die zijn geplaatst.

Advies Dordecht Inclusieve Stad - 13 oktober 2023 Bijlage 1 - TOP5 2020
Advies herijking Wmo verordening - 25 juli 2023 Reactie op het advies over herijking Wmo - 21 september 2023
Advies eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang - 27 juni 2023
Verslag van de vergadering van de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht van 7 september 2023
Verslag van de vergadering van Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht van 15 juni 2023