Adviezen

Hieronder treft u de adviezen aan die de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft uitgebracht. De reactie van de gemeente Dordrecht op ons advies staat er ook bij.
Als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, beleidsmedewerker van de Adviesraad, mteunissen@adviesraadwmojeugddordrecht.zpress.ws of 06 3854 5912
Advies Visie Sociaal Domein 2030 (20-12-2023) Reactie op advies visie sociaal domein | 25-01-2024 Nader advies n.a.v. reactie op advies
Advies Dordecht Inclusieve Stad - 13 oktober 2023 Bijlage 1 - TOP5 2020
Advies herijking Wmo verordening - 25 juli 2023 Reactie op het advies over herijking Wmo - 21 september 2023
Advies eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang - 27 juni 2023
Op 7 maart 2023 gingen de raads- en commissieleden in gesprek met uitvoerende partners over de uitgangspunten voor het integraal
Samen met vertegenwoordigers van verschillende adviesraden uit de regio en met het Platform dak- en thuislozen hebben we een advies
De adviesraden in de regio Drechtsteden, de Cliëntenraad Regio Drechtsteden en het Platform tegen Armoede pleiten ervoor nu al de
Samen met het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid hebben we een adviezen uitgebracht over de verordening en de nadere regels jeugdhulp. Advies
De gemeente Dordrecht overweegt het Wantijbad te voorzien van een betontrap. We hebben in ons advies aangegeven waarop gelet moet