Adviezen

Hieronder treft u de adviezen aan die de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft uitgebracht. De reactie van de gemeente Dordrecht op ons advies staat er ook bij.
Als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, beleidsmedewerker van de Adviesraad, mteunissen@adviesraadwmojeugddordrecht.zpress.ws of 06 3854 5912
Op 7 maart 2023 gingen de raads- en commissieleden in gesprek met uitvoerende partners over de uitgangspunten voor het integraal
Samen met vertegenwoordigers van verschillende adviesraden uit de regio en met het Platform dak- en thuislozen hebben we een advies
De adviesraden in de regio Drechtsteden, de Cliëntenraad Regio Drechtsteden en het Platform tegen Armoede pleiten ervoor nu al de
Samen met het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid hebben we een adviezen uitgebracht over de verordening en de nadere regels jeugdhulp. Advies
De gemeente Dordrecht overweegt het Wantijbad te voorzien van een betontrap. We hebben in ons advies aangegeven waarop gelet moet
Alle adviesraden in de regio Drechtsteden pleiten voor herinvoering van de Hopperpas voor 75-plussers. Hoppervervoer voor senioren 3.b Reactie op
Op 21 december 2021 en op 11 maart 2021 hebben we adviezen  uitgebracht over de Kritieke Prestatie Indicatoren voor het
Op 30 november 2021 werden de Adviesraden uit de regio Zuid-Holland Zuid bijgepraat over beschermd wonen en opvang. Medewerkers van
De gemeente heeft een visie op onafhankelijke cliëntondersteuning ontwikkeld. De Adviesraad en het Ouderplatform  willen het college voor de verdere