Singel 395, 3311 HG Dordrecht
06 - 8389 6541

Adviezen

Hieronder treft u de adviezen aan die de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft uitgebracht. De reactie van de gemeente Dordrecht op ons advies staat er ook bij.
Als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, beleidsmedewerker van de Adviesraad, mteunissen@adviesraadwmojeugddordrecht.nl of 06 3854 5912
Advies over Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 20201013 Presentatie 1. 20180829 Voorlopig voorstel avond en nacht bereikbaarheid BG - concept
Wat doet de gemeente Dordrecht al op het gebied van het VN-verdrag? Stand van zaken VN-verdrag Handicap okt 2020 Top
Aandachtspunten voor de doorontwikkeling van het wijkteam. Doorontwikkeling van de wijkteams
Aandachtspunten voor cliëntondersteuning in Dordrecht. Clientondersteuning in Dordrecht Advies opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning
Ontwikkelingen in de jeugdhulp en corona Regionale ontwikkelingen in de jeugdhulp en corona Regionale ontwikkelingen in relatie tot corona-Dordrecht Bijlage
De Ouderenbonden in Dordrecht en de Adviesraad zijn tegen de sluiting van Sta-Pal en het schrappen van lijn 10. Sluiting
Stel besluitvorming uit en leer van de crisis Regionale ontwikkelingen in relatie tot corona kamerbrief-over-perspectief-voor-de-jeugd (1) Bijlage 1. Informatiebrief over
Eind februari 2020 heeft de Adviesraad samen met een aantal organisaties een advies uitgebracht over de huisvesting van kwetsbare groepen.
Half november 2019 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de visie opvang kwetsbare groepen Advies Visie
Half april 2019 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd samen met het Ouderplatform ZHZ een advies uitgebracht over de opdrachtformulering