Singel 395, 3311 HG Dordrecht
078 – 617 69 82

Adviezen

Hieronder treft u de adviezen aan die de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft uitgebracht. De reactie van de gemeente Dordrecht op ons advies staat er ook bij.
Als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, beleidsmedewerker van de Adviesraad, mteunissen@adviesraadwmojeugddordrecht.nl of 06 3854 5912
Ontwikkelingen in de jeugdhulp en corona Regionale ontwikkelingen in de jeugdhulp en corona Regionale ontwikkelingen in relatie tot corona-Dordrecht Bijlage
De Ouderenbonden in Dordrecht en de Adviesraad zijn tegen de sluiting van Sta-Pal en het schrappen van lijn 10. Sluiting
Stel besluitvorming uit en leer van de crisis Regionale ontwikkelingen in relatie tot corona kamerbrief-over-perspectief-voor-de-jeugd (1) Bijlage 1. Informatiebrief over
Eind februari 2020 heeft de Adviesraad samen met een aantal organisaties een advies uitgebracht over de huisvesting van kwetsbare groepen.
Half november 2019 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de visie opvang kwetsbare groepen Advies Visie
Half april 2019 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd samen met het Ouderplatform ZHZ een advies uitgebracht over de opdrachtformulering
Naar aanleiding van de omdenknotitie spreekt de Adviesraad zijn zorgen uit over de jeugdhulp in Dordrecht Brief nav de omdenknotitie
Eind oktober 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de invoering/verhoging van de eigen bijdrage. Wijziging
Eind juni 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd de vijf belangrijkste signalen naar de gemeente gestuurd. 18.06.25 brief prioritering_signalen_Wmojeugd
Begin februari 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de Uitvoeringsagenda mantelzorg 2017-2018. 03.18 Reactie op