Adviezen

Hieronder treft u de adviezen aan die de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft uitgebracht. De reactie van de gemeente Dordrecht op ons advies staat er ook bij.
Als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, beleidsmedewerker van de Adviesraad, mteunissen@adviesraadwmojeugddordrecht.zpress.ws of 06 3854 5912
Alle adviesraden in de regio Drechtsteden pleiten voor herinvoering van de Hopperpas voor 75-plussers. Hoppervervoer voor senioren 3.b Reactie op
Samen met het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid hebben we, onder grote tijdsdruk, een advies uitgebracht over de verordening jeugdhulp. Advies Verordening
Op 21 december 2022 en op 11 maart 2021 hebben we adviezen  uitgebracht over de Kritieke Prestatie Indicatoren voor het Sociaal Wijkteam. Advies KPI's Sociale Wijkteams Dordrecht Reactie KPI's Sociaal Wijkteam
Op 30 november 2021 werden de Adviesraden uit de regio Zuid-Holland Zuid bijgepraat over beschermd wonen en opvang. Medewerkers van
De gemeente heeft een visie op onafhankelijke cliëntondersteuning ontwikkeld. De Adviesraad en het Ouderplatform  willen het college voor de verdere
Op 26 maart 2021 heeft op d’drecht sociaal, het Platform sociaal ondernemerschap Drechtsteden, een advies uitgebracht over de Ontmoetingsplekken in Dordrecht Advies ODRS ontmoetingsplekken 26 maart 2021 Gem Dordrecht Beleidsnotitie Ontmoetingsplekken
In het Huis van Morgen krijgen inwoners en professionals informatie over hulpmiddelen bij passen bij een specifieke aandoening. Het zijn
De Adviesraden van Dordrecht en Sliedrecht ondersteunen de brief van het Alblasserwaard Vijfheerenlanden overleg Gehandicapten over de investeringen voor de
De gemeente Dordrecht stelt voor cliënten een bijdrage (€5,-) te laten betalen in de kosten voor de algemene voorziening crisisopvang.