Adviezen

Hieronder treft u de adviezen aan die de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft uitgebracht. De reactie van de gemeente Dordrecht op ons advies staat er ook bij.
Als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, beleidsmedewerker van de Adviesraad, mteunissen@adviesraadwmojeugddordrecht.nl of 06 3854 5912
De gemeente Dordrecht stelt voor cliënten een bijdrage (€5,-) te laten betalen in de kosten voor de algemene voorziening crisisopvang.
Op 26 maart 2021 heeft op d’drecht sociaal, het Platform sociaal ondernemerschap Drechtsteden, een advies uitgebracht over de Ontmoetingsplekken in Dordrecht Advies ODRS ontmoetingsplekken 26 maart 2021
Op 11 maart 2021 hebben we een advies uitgebracht over de Kritieke Prestatie Indicatoren voor de Sociale Wijkteams Advies KPI's Sociale Wijkteams Dordrecht
Op 5 maart 2021 hebben we twee adviezen verstuurd over de voorrangsregeling en de contingentafspraken HKG. Een advies naar de
Advies over Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 20201013 Presentatie 1. 20180829 Voorlopig voorstel avond en nacht bereikbaarheid BG - concept
Wat doet de gemeente Dordrecht al op het gebied van het VN-verdrag? Stand van zaken VN-verdrag Handicap okt 2020 Top
Aandachtspunten voor de doorontwikkeling van het wijkteam. Advies KPI's Sociale Wijkteams Dordrecht Doorontwikkeling van de wijkteams
Aandachtspunten voor cliëntondersteuning in Dordrecht. Clientondersteuning in Dordrecht Advies opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning
Ontwikkelingen in de jeugdhulp en corona Regionale ontwikkelingen in de jeugdhulp en corona Regionale ontwikkelingen in relatie tot corona-Dordrecht Bijlage
De Ouderenbonden in Dordrecht en de Adviesraad zijn tegen de sluiting van Sta-Pal en het schrappen van lijn 10. Sluiting