Singel 395, 3311 HG Dordrecht
078 – 617 69 82

Adviezen

Hieronder treft u de adviezen aan die de Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft uitgebracht. De reactie van de gemeente Dordrecht op ons advies staat er ook bij.
Als u een vraag heeft kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen, beleidsmedewerker van de Adviesraad, mteunissen@adviesraadwmojeugddordrecht.nl of 06 3854 5912
Advies huisvesting kwetsbare groepen.
Eind februari 2020 heeft de Adviesraad samen met een aantal organisaties een advies uitgebracht over de huisvesting van kwetsbare groepen....
Verder lezen.
Advies Visie opvang kwetsbare groepen
Half november 2019 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de visie opvang kwetsbare groepen Advies Visie...
Verder lezen.
Advies onafhankelijke cliëntondersteuning jeugd
Half april 2019 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd samen met het Ouderplatform ZHZ een advies uitgebracht over de opdrachtformulering...
Verder lezen.
Zorgen over de jeugdhulp in Dordrecht
Naar aanleiding van de omdenknotitie spreekt de Adviesraad zijn zorgen uit over de jeugdhulp in Dordrecht
Verder lezen.
Wijziging beleid eigen bijdrage
Eind oktober 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de invoering/verhoging van de eigen bijdrage. Wijziging...
Verder lezen.
Signalen Wmo en jeugdhulp
Eind juni 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd de vijf belangrijkste signalen naar de gemeente gestuurd. 18.06.25 brief prioritering_signalen_Wmojeugd...
Verder lezen.
Uitvoeringsagenda mantelzorg 2017-2018
Begin februari 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over de Uitvoeringsagenda mantelzorg 2017-2018. 03.18 Reactie op...
Verder lezen.
Duurzaam investeren in onze jeugd
Eind januari 2018 heeft de Adviesraad Wmo & jeugd een advies uitgebracht over het Meerjarenperspectief jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2022. 0118...
Verder lezen.
Cliënttevredenheidsonderzoek Stichting Jeugdteams
In januari 2018 heeft de Adviesraad Wmo & Jeugd een advies uitgebracht over cliënttevredenheidsonderzoek van de Stichting Jeugdteams. 02.18 Cliënttevredenheidsonderzoek...
Verder lezen.
Advies ‘Vrijwillige inzet in Dordrecht 2019-2022’
De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht heeft een advies uitgebracht over de beleidsnotitie ‘Vrijwillige inzet in Dordrecht 2019-2022’. Advies Vrijwillige...
Verder lezen.