Advies concept huisvestingsverordening Dordrecht

Samen met vertegenwoordigers van verschillende adviesraden uit de regio en met het Platform dak- en thuislozen hebben we een advies uitgebracht over de concept huisvestingsverordening 2023.

Advies concept huisvestingsverordening Dordrecht